วิธีเก็บผักสลัดในตู้เย็น

วิธีเก็บผักสลัดในตู้เย็น ผักสลัดก็จะยังคงความสดกรอบนานขึ้น รับประทานได้อร่อยยิ่งขึ้น

  1. เด็ดส่วนที่เหี่ยวหรือเปื่อยออก ก่อนที่จะเก็บผักสลัดเข้าตู้เย็น ควรเด็ดส่วนที่เหี่ยวหรือเปื่อยออกก่อน เพื่อให้ผักที่เหลือสดอยู่ได้นานขึ้น
  2. ล้างผักให้สะอาด ล้างผักสลัดให้สะอาดด้วยน้ำเปล่า โดยไม่ต้องแช่น้ำทิ้งไว้นาน เพราะจะทำให้ผักเละและเสียง่าย
  3. เช็ดให้แห้ง หลังจากล้างผักแล้ว ให้เช็ดให้แห้งด้วยกระดาษทิชชู่หรือผ้าสะอาด
  4. ห่อด้วยกระดาษทิชชู่ ห่อผักสลัดด้วยกระดาษทิชชู่เพื่อดูดซับความชื้นส่วนเกิน
  5. ใส่ถุงพลาสติก ใส่ผักสลัดที่ห่อด้วยกระดาษทิชชู่ลงในถุงพลาสติก เพื่อป้องกันไม่ให้ผักแห้ง
  6. เก็บไว้ในช่องแช่ผัก เก็บผักสลัดไว้ในช่องแช่ผักในตู้เย็น โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 4-5 องศาเซลเซียส
  • การห่อด้วยกระดาษทิชชู่ จะช่วยดูดซับความชื้นส่วนเกินที่อาจทำให้ผักเน่าเสียได้
  • การใส่ถุงพลาสติก จะช่วยป้องกันไม่ให้ผักแห้งเสียง่าย
  • การเก็บไว้ในช่องแช่ผัก จะช่วยให้ผักสดอยู่ได้นานขึ้น