ผลไม้ปลูกง่าย

ผลไม้ที่ปลูกง่าย ผลไม้ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี ปลูกง่าย ไม่ต้องการการดูแลมาก