ปลูกผักในบ้าน

ปลูกผักในบ้าน ปลูกผักสด ๆ ไว้กินเองได้ที่บ้าน

ปลูกผักในบ้าน
ปลูกผักในบ้าน

นอกจากนี้ การปลูกผักในบ้านยังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก ๆ อีกด้วย