ปลูกผักง่ายๆ พื้นที่จำกัดก็สามารถปลูกผักได้และยังได้ผลผลิตที่สดใหม่อีกด้วย

การปลูกผักไว้ทานเองที่บ้านมีหลายประโยชน์ต่าง ๆ ที่คุณสามารถได้รับดังนี้