การใส่ปุ๋ยมะม่วง

การใส่ปุ๋ยมะม่วง

การใส่ปุ๋ยมะม่วง

การใส่ปุ๋ยมะม่วง มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะม่วง ปุ๋ยจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารที่จำเป็นต่อต้นมะม่วงให้เจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ ออกดอกติดผลดี และมีคุณภาพดี

การใส่ปุ๋ยมะม่วง

วิธีการใส่ปุ๋ยมะม่วง

 1. กำจัดวัชพืชใต้ทรงพุ่มก่อนใส่ปุ๋ยทุกครั้ง
 2. ใส่ปุ๋ยรอบโคนต้น โดยให้ห่างจากต้นประมาณ 50-70 เซนติเมตร
 3. พรวนดินกลบปุ๋ยให้ลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร

อัตราและช่วงเวลาในการใส่ปุ๋ย

การใส่ปุ๋ยมะม่วง
 • มะม่วงอายุ 1-2 ปี ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี แบ่งใส่ 2 ครั้งเท่ากันในช่วงต้นและปลายฤดูฝนเปิดในหน้าต่างใหม่kasettemsood.comมะม่วงอายุ 12 ปี ใส่ปุ๋ยสูตร 151515
 • มะม่วงที่ให้ผลผลิตแล้วหรือต้นอายุ 3 ปีขึ้นไป มีการใส่ปุ๋ยเป็นระยะตามพัฒนาการหรือความต้องการ ดังนี้
  • ระยะก่อนออกดอก ใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น
  • ระยะติดผลเล็ก ใส่ปุ๋ยสูตร 12-11-18 อัตรา 1.5-2 กิโลกรัมต่อต้น
  • ระยะขยายผล ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 2-2.5 กิโลกรัมต่อต้น
  • ระยะหลังเก็บเกี่ยว ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น

เคล็ดลับการใส่ปุ๋ยมะม่วง

การใส่ปุ๋ยมะม่วง
 • ควรใส่ปุ๋ยให้ตรงกับช่วงพัฒนาการของมะม่วง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
 • ไม่ควรใส่ปุ๋ยมากเกินไป เพราะจะทำให้ต้นมะม่วงตายได้
 • ควรใส่ปุ๋ยในช่วงที่มีความชื้นในดินเพียงพอ เพื่อช่วยให้ปุ๋ยละลายได้ดี

ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อมะม่วง

ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อมะม่วง ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K)

 • ไนโตรเจน (N) ช่วยให้ใบเขียว ใบหนา ลำต้นแข็งแรง
 • ฟอสฟอรัส (P) ช่วยให้รากแข็งแรง ดอกติดผลดี

อ่านข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกษตรได้ที่ : เกษตรสมัยใหม่

ข่าวสารน่าสนใจเกี่ยวกับ : การใส่ปุ๋ย